Условия за ползване

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
„ВеликиТЕ“ / www.velikite.eu / е сайт собственост на „ВИКОГНИТИВ“ ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203799539, със седалище: град Червен бряг, улица „Л. Каравелов“ №2а, бл.2, ап.30.
„ВеликиТЕ“ предлага бюстове, барелефи, скулптури, които са произведение на изкуството, за краткост наричани „Произведения“.
Под „Клиент“се разбира физическо лице, което използва сайта.
Под „Продажна цена“се разбира крайна продажна цена без включени разходи за доставка, освен когато е изрично упоменато.
II. ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ САЙТА „ВЕЛИКИТЕ“ .
Сайтът представлява продуктов каталог, а не електронен магазин. За удобство клиентът има възможност да поръча избраните от него Произведения чрез изпращане на е-mail или на посочения на сайта телефон.
При поръчка Клиентите предоставят необходимата за изпълнението й информация доброволно.
Предоставената информация се използва само и единствено с цел обслужване на клиента.
Информацията предоставена от клиентите не се предоставя на трети лица, с изключение на партньорски фирми (куриерски и др.), пряко участващи в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на клиентите.
III. ДОСТАВКА
Стандартно поръчките се доставят в рамките на 1-2 дни, но е възможно закъснение до 3 (три) работни дни за България. Доставката се осъществява с куриерска фирма с наложен платеж. Разходите по доставката са за сметка на клиента. Всички доставки се застраховат, като това гарантира целостта им при транспорт.
IV. ПРЕДАВАНЕ НА ПРАТКАТА
Произведението се предава на Клиента или на трето лице посочено от него, след подписване на придружаващите пратката документи, като се приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
Клиентът има право на преглед, както и да откаже да получи заявената от него покупка, когато, доставената стока явно не съответства на поръчаната;
При повреда при транспорт, Клиентът е длъжен да запази цялата опаковка, като за рекламация се обърне към куриерската фирма. Всички произведения са застраховани с тази цел за удобство на Клиента.
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка на стока, заявена през сайта, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже, той следва да изпрати изявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост, без каквито и да било външни дефекти, опакована в защитни картони, като разходите за доставка са за сметка на Клиента. „Викогнитив“ ЕООД е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.
V. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Всички цени в сайта са в български лева. В цената не са включени разходи за доставка. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а) при доставката – чрез наложен платеж от Клиента или от трето лице от името на Клиента;
б) по банков път по банкова сметка на „Викогнитив“ ЕООД;
в) с кредитна или дебитна карта, като таксата за превода е за сметка на Клиента.
IV. ДРУГИ
„Викогнитив“ ЕООД полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за пълнотата на същата.
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Клиентът носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.
„Викогнитив“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.